top of page

Grafický formulář

V dnešní digitální éře představuje tvorba loga a grafické identity jeden z podstatných klíčových prvků pro úspěšnost každé firmy. S pečlivostí se věnuji všem aspektům a detailům, které mohou přispět ke prospěchu designu, zároveň se snažím minimalizovat možné negativní vlivy.

Níže uvedený grafický formulář mi slouží k pochopení vašich záměrů, cílů a analýze grafických preferencí.

Obecné informace

Specifikace podnikání

Informace o vás a vaší firmě

Jaké vlastnosti by měla vaše firma v přídavných jménech?

Informace o designu

*Respektuji Vaše soukromí, proto údaje, které mi zasíláte, nebudou nikde a nikdy zveřejňovány a bude dodržena jejich ochrana v rámci GDPR

Děkuji za odeslání formuláře! Odpovím hned, jak to bude možné.

bottom of page